Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce

DESIGN
FESTIVAL
Title
Prejsť na obsah
Centrum
pre deti
a rodiny

Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
Centrum pre deti a rodiny so sídlom v Medzilaborciach bolo zriadené 1. januára 2006. Detský domov je prostredie vytvorené za účelom vykonávania rozhodnutia súdu o nariadenej ústavnej starostlivosti a predbežného opatrenia. Hlavným cieľom je dočasne nahradiť deťom ich prirodzené rodinné prostredie. Kapacita je 80 miest určených pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Deti sú vychovávané v štyroch samostatných skupinách a v troch  špecializovaných skupinách určených pre maloletých bez sprievodu. Súčasťou detského domova je aj sieť profesionálnych rodín. Vo všetkých samostatných skupinách sa uplatňuje forma rodinnej výchovy.
Návrat na obsah