Dokumenty - Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce

DESIGN
FESTIVAL
Title
Prejsť na obsah
Centrum
pre deti
a rodiny
Príprava na vykonávanie PNR bude v CDR Medzilaborce v roku 2024 prebiehať v dňoch od 19.02.2024 do 01.04.2024 a v dňoch od 09.09.2024 do 21.10.2024.
Centrum pre deti a rodiny sa podieľa na realizácii Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III"

Stratégie prípravy a riadenia činnosti psychológov:

Príloha stratégie prípravy a riadenia činnosti psychológov:
Návrat na obsah